Evolució per cooperació. L’obra de Lynn Margulis (1938–2011)

Des dels temps de Darwin, l’evolució s’ha considerat una cursa en la qual les espècies competeixen per mantenir els seus llocs, el que després es va anomenar la hipòtesi de la Reina Vermella (per la cursa d’aquest personatge al llibre de Lewis Carroll). Segons aquest principi, l’engany i les trampes no només estarien permesos, sinó que serien recomanables per obtenir millors resultats. A Darwin li desconcertava aquest comportament altruista, que aparentment contradeia la seva teoria de l’evolució per la supervivència dels més adaptats. No obstant això, la biòloga nord-americana Lynn Margulis (1939–2011) va veure l’evolució com una carrera en la qual els organismes que arribaven més lluny no eren els que lluitaven contra altres i utilitzaven l’engany, sinó els que cooperaven per a un fi comú. Va mostrar la cara amable de l’evolució, la d’un món que ha progressat gràcies a la cooperació i l’altruisme.

Lynn Margulis va morir el 22 de novembre de 2011. Aquest simposi internacional organitzat per la Fundación Ramón Areces amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, li retrà un homenatge al complir-se el primer aniversari de la seva mort, i ho farà presentant els últims avenços en diversos temes relacionats amb el seu treball. Lynn Margulis tenia una visió panòptica de la ciència i participava en projectes que enllaçaven la microbiologia amb altres camps, ja que les seves idees anaven des de l’estudi del origen i l’evolució primerenca de la vida, la vida en ambients extrems, les relacions simbiòtiques o la cerca de vida extraterrestre, fins a temes ambientals o sobre la difusió de la ciència al públic general.

 aaa
a  
a